Audiologopēdes Tinces Strazdiņas kursi

23. oktobrī Rīgas Doma kora skolā notiks audiologopēdes Tinces Strazdiņas seminārs un profesionālās pilnveides kursi “Pareiza skaņu izruna, skanējums – teorija un prakse”!

Tince Strazdiņa ir Latvijas Audiologopēdu asociācijas priekšsēdētāja, strādā Paula Stradiņa klīniskājā universitātes slimnīcā un Cēsu klīnikā.

Seminārā tiks apskatītas sekojošas tēmas:

  • Artikulācijā iesaistītie orgāni, fizioloģija, traucējumi
  • Patskaņu, līdzskaņu izruna – artikulācijas pozas
  • Vingrinājumi pareizas artikulācijas pozas apguvei, skaņu automatizēšanai
  • Skanējuma izmaiņas – nazalitāte, tās veidi, cēloņi, ieteikumi tās mazināšanai

Mērķauditorija: pirmskolas, sākumskolas pedagogi, vecāki, vokālie pedagogi
Norises laiks: 23. oktobris plkst. 10.00 – 13.00
Dalības maksa: 15,00 EUR (NMV pedagogiem un audzēkņiem bez maksas)

Pieteikšanās – aizpildot pieteikuma anketu