Atvadīšanās no Maijas Kurmes

Rīgas Doma kora skolas saime ar skumjām un siltām domām atvadās no mūžībā aizgājušās izcilās skolotājas Maijas Kurmes. Atvadīšanās notiks rīt, 30. jūnijā plkst. 09.00, Rīgas Krematorija lielajā zālē (Varoņu iela 3a). Lūdzam nenes daudz ziedu krematorijas noteikumu dēļ.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Maijas Kurmes tuviniekiem.


Maija Kurme Rīgas Doma kora skolā strādāja kopš skolas dibināšanas dienas 1994. gadā līdz pat 2018. gadam, mācot solfedžo, harmoniju un mūzikas teoriju vidusskolas diriģēšanas un vokālās nodaļas audzēkņiem, taču viņas skolotājas darba pieredze Latvijas mūzikas vidusskolās kopumā sasniedza vairāk nekā 50 gadus. Viņa devusi lielu ieguldījumu mūzikas teorētisko priekšmetu mācību programmu un metožu izstrādē un attīstībā, veidojusi mācību programmas harmonijā un solfedžo.

Skolotāja, caur savu darbu un skatu uz dzīvi, izaudzinājusi daudzus izcilus mūziķus un labus cilvēkus. Bijušie audzēkņi skolotāju atceras ar milzīgu cieņu, labiem vārdiem un pateicību. Maija bija izslavēta ar augsto prasīgumu, precizitāti un erudīciju, viņa devusi izcilu teorētisko zināšanu bāzi, vienlaikus veicinot audzēkņu pozitīvās cilvēciskās īpašības un vērtību sistēmas izaugsmi.


 

Foto: Aivars Liepiņš