Audzēkņu sadalījums solfedžo grupās SKATĪT ŠEIT

9. klases audzēkņu sadalījums pie diriģēšanas pedagogiem SKATĪT ŠEIT

Pamatskolā uzņemto audzēkņu dalījums pie mūzikas priekšmetu pedagogiem SKATĪT ŠEIT

Izmaiņas pamatskolas izglītojamo sadalījumā pie mūzikas priekšmetu pedagogiem SKATĪT ŠEIT