Uzņemšanas iestājpārbaudījumi uz 1. klasi:

  • 1. jūnijs plkst. 10.00 – I kārta
  • 3. jūnijs plkst. 10.00 – II kārta

Pieteikšanās – nosūtot aizpildītu uzņemšanas veidlapu (WORD / PDF) uz rdks@nmv.lv


Aicinām pieteikties uz individuālām konsultācijām topošos pirmklasniekus un pamatskolas audzēkņus (4.-8. kl.)!

Konsultācijas plānotas 30. aprīlī no plkst. 11.00-14.00.
Pieteikšanās – rakstot uz e-pastu rdks@nmv.lv, norādot:

  • bērna vārdu, uzvārdu;
  • vēlamo laika posmu (piem. 11.00 -12.00).

KONSULTĀCIJAS 30. APRĪLĪ:

Turpmākās konsultācijas: 28. maijā.Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam