NMV RDKS

Skolēnu panākumi sportā

1. septembrī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departmanets svinīgā pasākumā sveica galvaspilsētas sportiskākās skolas, izglītības iestāžu sporta organizatorus un sporta pedagogus. Rīgas Doma kora skola ierindojās 5. vietā starp Kurzemes rajona skolām, Rīgas pilsētas rajonu un priekšpilsētu skolu sporta

Darba organizācija 2020./2021. mācību gadā

Lai nodrošinātu veiksmīgu mācību gadu klātienē, ikviens Rīgas Doma kora skolas audzēknis, pedagogs, darbinieks, audzēkņa vecāks un skolas apmeklētājs tiek aicināts ievērot dotos norādījumus! Mācības 2020./2021. mācību gadā tiks organizētas vairākās ēkās: Rīgas Doma kora skola (Meža iela 15); Mācību

Sagatavošanas grupas vecāku sapulce

Aicinām sagatavošanas grupas vecākus uz tikšanos skolā 3. septembrī plkst. 18.30 Kora zālē, lai informētu par nodarbību aktualitātēm!

Stundu saraksts I semestrim

Stundu sarakstu 2020./2021. mācību gada I semestrim SKATĪT ŠEIT! Iespējamas izmaiņas! Stundu saraksta skaidrojumi: m – mūziklu programma dž – džeza programma d – diriģentu programma v – vokālā programma M – meitenes Z – zēni Skolas darba plāns, ieskaišu, eksāmenu grafiks

1. septembris Rīgas Doma kora skolā

Tiekamies 1. septembrī! Plkst. 10.00 Rīgas Domā – svētbrīdis 1., 9. klasei un I, IV kursam Plkst. 11.00 Skolas telpās – klases stundas 2.-8. klasei un II-III kursam 2. klase – 204. kabinets 3. klase – 203. kabinets 4. klase

Vecāku sapulces

Aicinām vecākus uz tikšanos skolā, lai informētu par jaunā mācību gada aktualitātēm! Otrdiena, 25. augusts: Plkst. 17.30 – 3. klase; Plkst. 18.30 – I kurss; Plkst. 19.30 – II, III, IV kurss. Trešdien, 26. augusts: Plkst. 17.30 – 2. klase;

Pedagoģiskās sēdes

Pedagoģiskās sēdes Rīgas Doma kora skolā! Pirmdiena, 24. augusts plkst. 13.30 – Mūziklu un Džeza nodaļas pedagogi Otrdiena, 25. augusts: Plkst. 10.00 – Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogi; Plkst. 11.00 – Klavierspēles pedagogi; Plkst. 12.00 – Vokālās nodaļas pedagogi; Plkst. 14.00

Sološie un lecošie Rīgas Svētkos

Rīgas Doma kora skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi muzicēs Rīgas Svētkos 15. augustā! Katrs profesionālis kādreiz ir bijis neprofesionālis, katrs izcils mūziķis un mākslinieks kādreiz ir bijis daudzsološs. Rīgas Doma kora skola, kas jau gadiem ir kaldinājusi jaunos Latvijas mūzikas

Sagatavošanas grupa

Uzņemšana sagatavošanas grupā beigusies! Sagatavošanas grupas vecāku sapulce notiks 3. septembrī plkst. 18.30 Kora zālē! Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgu audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas

Lietvedības darba laiks

Līdz 14. augustam Rīgas Doma kora skolas lietvedības darba laiks: Plkst. 10.00-14.00

Dzeža nodaļas koncerteksāmens

2020. gada 15. jūnijā, pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, skolas Kora zālē notika IV kursa džeza nodaļas ansambļa koncerteksāmens. Paldies GEM Studio par ieraksta nodrošināšanu!

Papilduzņemšana

2020. gada 24. augustā notiks papilduzņemšana profesionālās vidējā izglītības programmās: “Mūzika – džeza mūziķis”, klavierspēles, sitaminstrumenti un pūšaminstrumentu specialitātēs; “Vokālā mūzika – dziedātājs”. Iestājpārbaudījumu laiki: plkst. 10.00 – pārbaudījums solfedžo; plkst. 12.00 – pārbaudījums specialitātē un klavierspēlē. Dokumentu iesniegšana līdz 20. augustam.

Dienesta viesnīca

I kursa audzēkņiem, kuri nedzīvo Rīgā un vēlas 2020./2021. mācību gadā dzīvot skolas dienesta viesnīcā, līdz 1. jūlijam jānosūta aizpildīta veidlapa – iesniegums uz rdks@nmv.lv. Veidlapa: Nepilngadīgām personām; Pilngadīgām personām.

Kartupeļu opera skatāma tiešsaistē

Līdz pat 7. jūlijam Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju interneta vietnē YouTube noskatīties „Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros tapušo „Kartupeļu operu” – vēsturiskos faktos balstītu Ineses Zanderes pasaku par Mazā Kartupeļa aizraujošo ceļojumu no Andu kalniem

Citāds Pavasara Koncerts

Citāds Pavasara Koncerts ir klāt! Paldies visiem audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par izturību un paveikto šajā attālināto mācību laikā! Pat esot attālināti viens no otra, mēs tiekamies mūzikā! Programmiņas pieejamas video aprakstā, vietas virtuālajā koncertzālē pietiks visiem – lai skan

Attālināto mācību fotoliecība

Mana attālinātā skolas laika fotoliecība 2019./2020. mācību gada noslēgumā pamatskolas audzēkņi veidoja plakātus par tēmu “Mana attālinātā skolas laika fotoliecība”. Audzēkņu uzdevums bija izvēlēties 2-3 fotogrāfijas, kas tapušas attālināto mācību laikā un raksturo aizvadīto periodu, audzēkņa izjūtas, iegūtās prasmes un

Uzņemšana vidusskolas programmās

DOKUMENTU IESNIEGŠANA Uzmanību!Lūdzam pievērst uzmanību veiktajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos. Stājoties uz Profesionālās vidējās izglītības programmām un Profesionālās ievirzes izglītības programmām, pieteikuma veidlapas iesniegšana – no 1. jūnija līdz 12. jūnijam. UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMU KĀRTĪBA Uzņemšana pārbaudījumi VISĀS profesionālās vidējā izglītības programmās

Opera “Lakstīgala” skatāma tiešsaistē

Aicinot baudīt kultūru tiešsaistē, Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju noskatīties Imanta Ramiņa operas „Lakstīgala” iestudējumu. Opera bez maksas būs skatāma Rīgas Doma meiteņu kora TIARA oficiālajā YouTube kanālā „Girlschoir TIARA” līdz 1. jūnijam plkst 19.00. Kanādā dzīvojošais latviešu

Sagatavošanas grupa

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots grupās 2 reizes

Tiešsaistes konsultācijas

Rīgas Doma kora skola aicina jaunos reflektantus, kuri plāno stāties profesionālās vidējās izglītības programmu I kursā, pieteikties individuālām tiešsaistes konsultācijām specialitātē un solfedžo. Lai pieteiktos, lūdzam sazināties ar programmu vadītājiem un pedagogiem: Diriģēšana /kormeistars, kora dziedātājs/ – jurgis.cabulis@nmv.lv; Vokālā mūzika