NMV RDKS

Sagatavošanas grupa

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgu audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots grupās 2 reizes

1. klases uzņemšanas rezultāti

30. JŪNIJA UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI (1. klase) 1. klases vecāku tikšanās ar klases audzinātāju Sarmīti Šenbergu notiks ceturtdien, 2. jūlijā plkst. 17.30 Rīgas Doma kora skolā.

29. jūnija iestājpārbaudījumu rezultāti

29. JŪNIJA PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI UN NOKLAUSĪŠANĀS SECĪBA II KĀRTAI (1. klase)

Papilduzņemšana džeza nodaļā

2020. gada 24. augustā notiks papilduzņemšana profesionālās vidējā izglītības programmā “Mūzika – džeza mūziķis”, klavierspēles, sitaminstrumenti un pūšaminstrumentu specialitātēs: plkst. 10.00 – pārbaudījums solfedžo; plkst. 12.00 – pārbaudījums specialitātē. Dokumentu iesniegšana līdz 20. augustam. Lai reģistrētos uzņemšanas pārbaudījumiem, uz e-pastu rdks@nmv.lv

Dienesta viesnīca

I kursa audzēkņiem, kuri nedzīvo Rīgā un vēlas 2020./2021. mācību gadā dzīvot skolas dienesta viesnīcā, līdz 1. jūlijam jānosūta aizpildīta veidlapa – iesniegums uz rdks@nmv.lv. Veidlapa: Nepilngadīgām personām; Pilngadīgām personām.

Uzņemšanas rezultāti

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI profesionālās vidējās izglītības programmu I kursā (ievietots 25.06.2020.) PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTU KOPSAVILKUMS BALLĒS: Diriģēšanas un vokālās mūzikas programmas; Džeza mūzikas un mūziklu dziedātāju programmas.

Noklausīšanās secība 29. jūnijam

NOKLAUSĪŠANĀS SECĪBA 29. JŪNIJAM (stājoties uz 1. klasi)

18. jūnija iestājpārbaudījumu rezultāti

18. JŪNIJA SOLFEDŽO PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI (diriģēšanas un vokālās mūzikas nodaļas) 18. JŪNIJA SPECIALITĀTES UN KLAVIERU PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI (mūziklu dziedātāju nodaļa)

17. jūnija specialitātes un klavieru pārbaudījumu rezultāti

17. JŪNIJA SPECIALITĀTES UN KLAVIERU PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI (džeza mūzikas nodaļa)

16. jūnija solfedžo pārbaudījumu rezultāti

16. JŪNIJA SOLFEDŽO PĀRBAUDĪJUMU REZULTĀTI (mūziklu dziedātāju un džeza mūzikas nodaļas)

Uzņemšana 2.-5., 8. klasē

UZŅEMŠANAS REZULTĀTI (ievietots 12.06.2020.) Uzņemšanas pārbaudījumi 2.-5., 8. klasē klātienē notiks ceturtdien, 11. jūnijā plkst. 10.00. NOKLAUSĪŠANĀS SECĪBA

Kartupeļu opera skatāma tiešsaistē

Līdz pat 7. jūlijam Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju interneta vietnē YouTube noskatīties „Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros tapušo „Kartupeļu operu” – vēsturiskos faktos balstītu Ineses Zanderes pasaku par Mazā Kartupeļa aizraujošo ceļojumu no Andu kalniem

Sagatavošanās uzdevumi solfedžo

Sākot no 18. maija, reflektantiem tiks piedāvāti sagatavošanas darbi iestājeksāmeniem solfedžo uz vidusskolas programmu I kursu – dzirdes analīze (diktāta, intervālu un akordu secību, 10 mūzikas elementu klausīšanos). Vēlam izdošanos! Paraugbiļetes solfedžo mutiskajai daļai meklē sadaļā Metodiskais darbs – mūzikas

Citāds Pavasara Koncerts

Citāds Pavasara Koncerts ir klāt! Paldies visiem audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par izturību un paveikto šajā attālināto mācību laikā! Pat esot attālināti viens no otra, mēs tiekamies mūzikā! Programmiņas pieejamas video aprakstā, vietas virtuālajā koncertzālē pietiks visiem – lai skan

Attālināto mācību fotoliecība

Mana attālinātā skolas laika fotoliecība 2019./2020. mācību gada noslēgumā pamatskolas audzēkņi veidoja plakātus par tēmu “Mana attālinātā skolas laika fotoliecība”. Audzēkņu uzdevums bija izvēlēties 2-3 fotogrāfijas, kas tapušas attālināto mācību laikā un raksturo aizvadīto periodu, audzēkņa izjūtas, iegūtās prasmes un

Uzņemšana vidusskolas programmās

DOKUMENTU IESNIEGŠANA Uzmanību!Lūdzam pievērst uzmanību veiktajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos. Stājoties uz Profesionālās vidējās izglītības programmām un Profesionālās ievirzes izglītības programmām, pieteikuma veidlapas iesniegšana – no 1. jūnija līdz 12. jūnijam. UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMU KĀRTĪBA Uzņemšana pārbaudījumi VISĀS profesionālās vidējā izglītības programmās

Opera “Lakstīgala” skatāma tiešsaistē

Aicinot baudīt kultūru tiešsaistē, Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju noskatīties Imanta Ramiņa operas „Lakstīgala” iestudējumu. Opera bez maksas būs skatāma Rīgas Doma meiteņu kora TIARA oficiālajā YouTube kanālā „Girlschoir TIARA” līdz 1. jūnijam plkst 19.00. Kanādā dzīvojošais latviešu

Sagatavošanas grupa

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots grupās 2 reizes

Uzņemšanas pārbaudījumi pamatskolā

UZŅEMŠANA UZ 1. KLASIUzņemšanas pārbaudījumi notiks klātienē. 29. jūnijā plkst. 10.00 I kārta – uzstāšanās secības laiki pēc saraksta; 30. jūnijā plkst. 10.00 II kārta – uzstāšanās secības laiki pēc saraksta. UZŅEMŠANA UZ 2.-5., 8. KLASIUzņemšanas pārbaudījumi notiks gan klātinē, gan

Tiešsaistes konsultācijas

Rīgas Doma kora skola aicina jaunos reflektantus, kuri plāno stāties profesionālās vidējās izglītības programmu I kursā, pieteikties individuālām tiešsaistes konsultācijām specialitātē un solfedžo. Lai pieteiktos, lūdzam sazināties ar programmu vadītājiem un pedagogiem: Diriģēšana /kormeistars, kora dziedātājs/ – jurgis.cabulis@nmv.lv; Vokālā mūzika