NMV RDKS

Lietvedības darba laiks

Līdz 14. augustam Rīgas Doma kora skolas lietvedības darba laiks: Plkst. 10.00-14.00

Dzeža nodaļas koncerteksāmens

2020. gada 15. jūnijā, pielāgojoties valstī noteiktajiem ierobežojumiem, skolas Kora zālē notika IV kursa džeza nodaļas ansambļa koncerteksāmens. Paldies GEM Studio par ieraksta nodrošināšanu!

Sagatavošanas grupa

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgu audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots grupās 2 reizes

Papilduzņemšana džeza nodaļā

2020. gada 24. augustā notiks papilduzņemšana profesionālās vidējā izglītības programmā “Mūzika – džeza mūziķis”, klavierspēles, sitaminstrumenti un pūšaminstrumentu specialitātēs: plkst. 10.00 – pārbaudījums solfedžo; plkst. 12.00 – pārbaudījums specialitātē. Dokumentu iesniegšana līdz 20. augustam. Lai reģistrētos uzņemšanas pārbaudījumiem, uz e-pastu rdks@nmv.lv

Dienesta viesnīca

I kursa audzēkņiem, kuri nedzīvo Rīgā un vēlas 2020./2021. mācību gadā dzīvot skolas dienesta viesnīcā, līdz 1. jūlijam jānosūta aizpildīta veidlapa – iesniegums uz rdks@nmv.lv. Veidlapa: Nepilngadīgām personām; Pilngadīgām personām.

Kartupeļu opera skatāma tiešsaistē

Līdz pat 7. jūlijam Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju interneta vietnē YouTube noskatīties „Rīga 2014” Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros tapušo „Kartupeļu operu” – vēsturiskos faktos balstītu Ineses Zanderes pasaku par Mazā Kartupeļa aizraujošo ceļojumu no Andu kalniem

Citāds Pavasara Koncerts

Citāds Pavasara Koncerts ir klāt! Paldies visiem audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par izturību un paveikto šajā attālināto mācību laikā! Pat esot attālināti viens no otra, mēs tiekamies mūzikā! Programmiņas pieejamas video aprakstā, vietas virtuālajā koncertzālē pietiks visiem – lai skan

Attālināto mācību fotoliecība

Mana attālinātā skolas laika fotoliecība 2019./2020. mācību gada noslēgumā pamatskolas audzēkņi veidoja plakātus par tēmu “Mana attālinātā skolas laika fotoliecība”. Audzēkņu uzdevums bija izvēlēties 2-3 fotogrāfijas, kas tapušas attālināto mācību laikā un raksturo aizvadīto periodu, audzēkņa izjūtas, iegūtās prasmes un

Uzņemšana vidusskolas programmās

DOKUMENTU IESNIEGŠANA Uzmanību!Lūdzam pievērst uzmanību veiktajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos. Stājoties uz Profesionālās vidējās izglītības programmām un Profesionālās ievirzes izglītības programmām, pieteikuma veidlapas iesniegšana – no 1. jūnija līdz 12. jūnijam. UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMU KĀRTĪBA Uzņemšana pārbaudījumi VISĀS profesionālās vidējā izglītības programmās

Opera “Lakstīgala” skatāma tiešsaistē

Aicinot baudīt kultūru tiešsaistē, Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju noskatīties Imanta Ramiņa operas „Lakstīgala” iestudējumu. Opera bez maksas būs skatāma Rīgas Doma meiteņu kora TIARA oficiālajā YouTube kanālā „Girlschoir TIARA” līdz 1. jūnijam plkst 19.00. Kanādā dzīvojošais latviešu

Sagatavošanas grupa

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots grupās 2 reizes

Tiešsaistes konsultācijas

Rīgas Doma kora skola aicina jaunos reflektantus, kuri plāno stāties profesionālās vidējās izglītības programmu I kursā, pieteikties individuālām tiešsaistes konsultācijām specialitātē un solfedžo. Lai pieteiktos, lūdzam sazināties ar programmu vadītājiem un pedagogiem: Diriģēšana /kormeistars, kora dziedātājs/ – jurgis.cabulis@nmv.lv; Vokālā mūzika

Valsts prezidenta lekcija “Kāpēc 4. maijs?”

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības,

Uzņemšana

Rīgas Doma kora skola gatavojas jauno reflektantu uzņemšanai 1., 2.-5., 8. klasē un I kursā uz 2020./2021. mācību gadu! Vēlam visiem labu veselību un lūdzam ievērot valdības norādījumus līdz ierobežojumu atcelšanai, kā arī uzņemšanas pārbaudījumiem gatavoties patstāvīgi. Par uzņemšanas pārbaudījumu

Attālinātās mācības

Informācija par mācību gada noslēguma grafiku nosūtīta E-klases pastā! Rīgas Doma kora skolas attālināto mācību kārtība: Attālināto mācību kārtības noteikumi Attālināto mācību organizēšanas vadlīnijas Attālināto mācību stundu plāns

Komponista Jēkaba Jančevska albums “Aeternum”

2020. gada 28. februārī prestižā Lielbritānijas klasiskās mūzikas ierakstu izdevniecība “Hyperion Records” laidusi klajā komponista, Rīgas Doma kora skolas absolventa un pedagoga Jēkaba Jančevska pirmo kormūzikas autoralbumu “Aeternum”, ko iedziedājis Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, diriģenta, arī skolas absolventa

IZM aptauja par attālinātām mācībām

Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi, tai skaitā ir jautājumi par mācību gada pagarināšanu un valsts diagnosticējošo darbu un eksāmenu norisi. Aptaujāšana noris sadarbībā ar Edurio

Ieteikumi vecākiem par sagatavošanos mācībām

Ieteikumi 1.-9. klašu audzēkņu vecākiem par sagatavošanos jaunajam mācību cēlienam Pārliecinieties par skolvadības sistēmas e-klase pieejamību bērniem un vecākiem; Nekavējoties informējiet klases/kursu audzinātāju, ja rodas problēmas ar piekļuvi skolvadības platformai e-klase; Pārliecinieties par mācību grāmatu un darba burtnīcu pieejamību mājās;

Aktuālā informācija (COVID-19)

Kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija, mācības visā Latvijā notiks attālināti. Centralizētie eksāmeni pārcelti uz maiju! Lūdzam audzēkņus, vecākus un skolas darbiniekus sekot jaunākajai informācijai e-klasē! Uz nenoteiktu laiku tiek atcelti pasākumi: 9.b klases Pogu vakars 13. martā; Atvērto Durvju diena

Audzēkņu panākumi

II Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss “DZINTARA BALSIS 2020” Daniels Andrejs Mažis I vieta A1 grupāMarians Zandersons I vieta B1 grupāAnna Luīze Razdovska, Elīza Ķirse, Aleksandra Špicberga I vieta D2 grupāKaspars Reinis II vieta A1 grupāElza Roze Stolere