NMV RDKS

Lietvedības vasaras darba laiks

Rīgas Doma kora skolas lietvedības pieņemšanas laiks vasarā: plkst. 10.00-14.00 Neskaidrību gadījumā, rakstīt rdks@nmv.lv

Papilduzņemšana programmā “Mūzika”

Papildus uzņemšana programmā Mūzika, specialitātēs – ģitārspēle, sitaminstumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle notiks 22. augustā plkst. 10.00  Uzņemšanas dokumentu iesniegšana uz programmu Mūzika / džeza mūziķis skolas lietvedībā 603. kabinetā no 1. līdz 17. augusta, plkst. 10.00 – 14.00! Uzņemšanas noteikumus 2018./2019. mācību gadam SKATĪT

Audzēkņu sasniegumi 2018

  Rīgas Doma kora skolas audzēkņu sasniegumi vispārizglītojošo priekšmetu konkursos, olimpiādēs un sacensībās 2017./2018. mācību gadā! Noslēgušies uzņemšanas eksāmeni, sākušās vasaras brīvdienas un laiks atskatīties uz visu mācību gadu. Prieks un lepnums par Rīgas Doma kora skolas audzēkņu izcilajiem sasniegumiem

Uzņemšanas rezultāti stājoties uz I kursu

Uzņemšanas rezultātus stājoties vidusskolā SKATĪT ŠEIT Papildus uzņemšana programmā Mūzika, specialitātēs – ģitārspēle, sitaminstumentu spēle, pūšaminstrumentu spēle notiks 22. augustā plkst. 10.00 (Detalizētāka informācija sekos) Līdz 2018. gada 29. jūnijam tiek pieņemti iesniegumi par vietu dienesta viesnīcā un individuālajiem pedagogiem 2018./2019. mācību

Vokālistes Natalia Fahri meistarklases

2018. gada 24. un 25. septembrī Rīgas Doma kora skolā notiks vācu dziedātājas Natalia Fahri meistarklases. Ārpus koncertdarbības Natalia Farhi veltījusi laiku rūpīgām valodu studijām, īpaši iedziļinoties izrunas aspektos. Apzinoties pareizas izrunas nozīmi dziedāšanā, viņa nolemj apvienot savas abas interešu jomas,

Rīgas Doma kora skolas 24. izlaidums

Rīgas Doma kora skolas 24. izlaidums – radoši daudzpusīgi absolventi ar izciliem panākumiem Rīgas Doma kora skola – mācību iestāde, kuras darbību raksturo izcilība, stabilitāte un profesionalitāte. Rīgas Doma kora skolas misija ir uzturēt un attīstīt sabiedrības kultūrtelpu, kas ir

2.-6. klases radošā nedēļa

No 17. līdz 22. jūnijam notiks 2.-6. klases audzēkņu aktīvās atpūtas, sporta, kora dziedāšanas un radošo nodarbību nedēļa. Moto – Vēl esmu mazs, bet es esmu Latvija. Tikšanās svētdien, 17. jūnijā, plkst. 10.00, Rīgas Doma kora skolas pagalmā, lai dotos uz

Belvederes jauno operas solistu konkurss

Vīnes kameroperas dibinātāja un ilggadējā vadītāja Hansa Gabora vārdā nosauktais Belvederes jauno operdziedātāju konkurss norisinās jau kopš 1982. gada. Konkursā piedalās talantīgākie un perspektīvākie jaunie operdziedātāji. Reģionālās atlases dalībai konkursā tiek organizētas dažādās valstīs, šogad – vairāk nekā 70 pilsētās

1. klases uzņemšanas rezultāti

1. klases iestājpārbaudījumu rezultātus SKATĪT ŠEIT! 13. jūnijā plkst. 18.00 kora zālē – 1. klasē uzņemto audzēkņu vecāku sapulce un tikšanās ar klases audzinātāju!    

Coolmans Report

Aicinām uz sarunu vakaru ar Rīgas Doma kora skolas absolventiem, Bērklija Mūzikas koledžas studentiem – Rihardu Kolmani, Elvi Artūru Lintiņu, Sintiju Grigorjevu un Pēteri Žīli 8. jūnijā plkst. 18.00, Rīgas Doma kora skolas kora zālē!

Audzēkņu panākumi

Jauniešu mūzikas grupu festivāls – konkurss Bold Sound RDKS 1. kursa džeza ansamblis pateicība Pateicamies pedagogiem Andrejam Jevsjukovam un Tālim Gžibovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

1. klases uzņemšanas pārbaudījumu II kārta

II kārtas iestājpārbaudījumu uzstāšanās secību 5. jūnijam SKATĪT ŠEIT! Lūdzam ierasties 10 minūtes pirms norādītā grupas laika un pulcēties skolas vestibilā! Vienai grupai paredzētas vidēji 40 minūtes! Uzņemšanas rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā 7. jūnijā, plkst. 16.00

1. klases uzņemšanas iestājpārbaudījumi

I kārtas iestājpārbaudījumu uzstāšanās secību 4. jūnijam SKATĪT ŠEIT! Lūdzam ierasties 10 minūtes pirms norādītā grupas laika un pulcēties skolas vestibilā! I kārtas rezultāti tiks publicēti skolas mājaslapā 4. jūnijā, plkst. 16.00

IV kursa koncerteksāmeni

2018. gada 4. jūnijā plkst. 16.00 Rīgas Tehniskajā universitātē notiks Vokālās nodaļas IV kursa audzēkņu koncerteksāmens! Koncertā savas spējas solo un ansambļa dziedāšanā pierādīs topošie Rīgas Doma kora skolas IV kursa un vakara nodaļas absolventi, izpildot latviešu un ārzemju komponistu

Uzņemšana 2018

Iestājeksāmenu norises grafiks: Stājoties uz 1. vai 5. klasi Stājoties uz vidusskolas I kursu Precizēts uzstāšanās secības grafiks 1. klases iestājpārbaudījumiem būs pieejams 1. jūnijā!

Olimpiāde 31. maijā

2018. gada 31. maijā plkst. 10.00-13.00 Uzvaras parkā notiks Rīgas Doma kora skolas Olimpiāde! Līdzi jāņem ūdens un pretiedeguma krēms! Apbalvošana kora zālē pēc Olimpiādes.

Zēnu koru salidojums “Puikas var”

2018. gada 1. jūnijā plkst. 18.00, Cēsu pils parka estrādē notiks jau 10. Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var”! Koncertā piedalīsies 58 zēnu kori no visas Latvijas, to skaitā arī Rīgas Doma zēnu koris.

Audzēkņu panākumi

Profesora Cipariņa klubs Viesturs Spūlis 1. vieta Pateicamies pedagoģei Vitai Kreicbergai par audzēkņa sagatavošanu konkursam! Latvijas 45. atklātā matemātikas olimpiāde Viesturs Spūlis 1. vieta Odeta Lazdiņa 3. vieta Katrīna Anna Verhoustinska atzinība Pateicamies skolotājām Vitai Kreicbergai un Aldai Trokšai par audzēknes sagatavošanu olimpiādei!   

Kompozīciju koncerts “Pirmie, vispirmākie”

2018. gada 31. maijā plkst. 16.00, Rīgas Doma kora skolas kora zālē notiks audzēkņu kompozīciju koncerts “Pirmie, vispirmākie”. Koncertā muzicēs Rīgas Doma kora skolas, Emīla Dārziņa mūzikas skolas, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas un Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas audzēkņi. Laipni aicināti!

Lielbritānijas Gaisa spēku Džeza grupas meistarklase 12. jūnijā

2018. gada 12. jūnijā Rīgas Doma kora skolā viesosies un meistarklases piedāvās Lielbritānijas Karalisko Gaisa spēku koledžas Džeza grupa Lielbritānijas Karalisko Gaisa spēku (Royal Air Force, RAF) Koledžas orķestra mājvieta ir Linkolnšīra. Orķestris nodrošina muzikālo sniegumu Karaliskajiem Gaisa spēkiem visā pasaulē.