Rīgas Doma kora skola aicina potenciālos reflektantus, kuri plāno kārtot 2021./2022. mācību gada uzņemšanas iestājpārbaudījumus, pieteikties tiešsaistes konsultācijām solfedžo, klavierspēlē un izvēlētajā specialitātē. Konsultācijas un individuālās sarunas ar pedagogiem par mācībām Rīgas Doma kora skolā notiek Zoom platformā katra mēneša pēdējā sestdienā. Stājoties uz vidusskolas izglītības programmām, ir iespēja katru nedēļu papildināt prasmes solfedžo, kā arī izmantot skolas pedagogu sagatavotos solfedžo treniņa materiālus.

Lai pieteiktos konstulācijām, nepieciešams aizpildīt elektronisko PIETEIKUMA VEIDLAPU, norādot nepieciešamās konsultācijas un programmu, uz kuru audzēknis stāsies.

! Reģistrēties nepieciešams tikai vienu reizi – turpmākajos mēnešos atkārtota reģistrācija nav jāveic, bet ir elektroniski jāsazinās ar konsultāciju grafikā norādīto pedagogu un jāvienojas par vēlamo konsultācijas laiku.

Aicinām sazināties ar pedagogiem par individuālajiem konsultāciju laikiem specialitātē un izmantot pēdējās konsultācijas pirms uzņemšanas pārbaudījumiem:


Pārbaudījumu saturs un plašāka informācija par uzņemšanu – sadaļā UZŅEMŠANA 2021