19. augustā plkst. 11.00 Sākumskolas metodiskās komisijas sēde

25. augustā plkst. 13.00 Metodiskās padomes sēde

30. augustā plkst. 14.00 Pedagoģiskās padomes sēde Kora zālē