Lai labāk sagatavotos uzņemšanas iestājpārbaudījumiem 2022. gada jūnijā, Rīgas Doma kora skola aicina topošos reflektantus uz uzņemšanas konsultācijām!

Konsultācijas notiks 29. janvārī, 26. februārī, 26. martā, 30. aprīlī un 28. maijā!
Papildus konsultācijām notiks intensīvais solfedžo kurss.

Plašāk par konsultācijām un pieteikšanos skatīt sadaļā UZŅEMŠANA 2022!


Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam