18/01/2022

ERASMUS+ projekta “Lingua Franca of Arts” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132) dalībnieku atlases rezultātus SKATĪT ŠEIT


03/01/2022

Izsludināts ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Doma kora skolā

Līdz 14. janvārim gaidīsim audzēkņu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā “Lingua Franca of Arts” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132):

 • 2022. gada 6. marts – 21. marts – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 3 audzēkņi
  2022. gada 6. marts – 12. marts – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 1 pedagogs
  (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokyklawww.cmm.lt) – vokālās mūzikas nodaļai
 • 2022. gada 20. marts – 4. aprīlis – Georga Otsa Tallinas Mūzikas skola, Igaunijā – 3 audzēkņi
  2022. gada 20. marts – 26. marts – Georga Otsa Tallinas Mūzikas skola, Igaunijā – 1 pedagogs
  (Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakoolwww.otsakool.edu.ee) – diriģēšanas nodaļai
 • 2022. gada 20. marts – 4. aprīlis – Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija, Slovēnijā – 2 audzēkņi
  2022. gada 20. marts – 26. marts – Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija, Slovēnijā – 1 pedagogs
  (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljanawww.kgbl.si) – vokālās mūzikas nodaļai

Mobilitāšu datumi tiks precizēti un var nedaudz mainīties!
Dalībai projektā var pretendēt tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2022. gada 14. janvārim iesniedz projekta vadītājai Aleksandrai Āboliņai. Iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.

ERASMUS+ projekta “Lingua Franca of Arts” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132) dalībnieku atlases kārtības NOLIKUMS


02/12/2021

ERASMUS+ projekta “Lingua Franca of Arts” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132) dalībnieku atlases kārtības NOLIKUMS

ERASMUS+ projekta “Lingua Franca of Arts” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132) ATBILDĪBU SADALĪJUMS


01/12/2021

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola uzsāk īstenot jaunu projektu ERASMUS+ programmā

PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, parakstot līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsāk īstenot  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projektu „Lingua Franca of Arts” (identifikācijas Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017132).

Projekta realizācijas laiks: 01.10.2021. – 31.06.2022.

Projektam piešķirtais finansējuma apjoms: EUR 52 145,00

Apmaiņas programmā piedalīsies 22 PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas audzēkņi (to skaitā 8 Rīgas Doma kora skolas audzēkņi) un 8 pedagogi (to skaitā Rīgas Doma kora skolas pedagogi), kas katrs vienu reizi dosies apmaiņā uz vienu no 6 partnerskolām (to skaitā 3 Rīgas Doma kora skolas partnerskolām):

 • 2022. gada marts – Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija, Slovēnijā – 2 izglītojamie, 1 pedagogs no Rīgas Doma kora skolas (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljanawww.kgbl.si);
 • 2022. gada marts – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokyklawww.cmm.lt) – vokālās mūzikas programma;
 • 2022. gada marts – Georga Otsa Tallinas Mūzikas skola, Igaunijā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakoolwww.otsakool.edu.ee) – diriģēšanas programma;
  • 2022. gada janvāris – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skola, Lietuvā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Rīgas Baleta skola);
  • 2022. gada aprīlis – Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija, Slovēnijā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Rīgas Baleta skola);
  • 2022. gada februāris – Porto Mākslas vidusskola, Portugālē – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Jaņa Rozentāla mākslas skola);
  • 2022. gada februāris – Robert-Schuman Institūts, Beļģijā – 2 izglītojamie, 1 pedagogs (Jaņa Rozentāla mākslas skola);
  • 2022. gada februāris – Sabiedriskā labuma pašvaldības organizācija KEKPA-DIEK, Grieķijā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Jaņa Rozentāla mākslas skola).

Rīgas Doma kora skolas audzēkņu mobilitāte ietver mūzikas priekšmetu pastiprinātu apgūšanu partnerskolā, muzicēšanu kopā ar partnerskolas audzēkņiem kādā no kolektīviem (koris, orķestris, bigband, džeza ansamblis utml.), jauna repertuāra apgūšanu un koncerta sniegšanu (ja iespējams), tādā veidā krājot koncertprakses stundas.

Rīgas Doma kora skolas pedagogi dosies pieredzes apmaiņā gan vērot savas specialitātes un tai radniecīgo priekšmetu stundas, gan paši vadīt mācību stundas un seminārus/meistarklases partnerskolas audzēkņiem un pedagogiem. Pedagogu mērķis ir iepazīties ar partnerskolas izglītības programmām un analizēt, ko no programmu veidošanas pieredzes PIKC Nacionālā Mākslu vidusskola var pārņemt profesionālās izglītības kompetenču centra starpnozaru mācību programmu veidošanā.

Projekta mērķi ir audzēkņu profesionālās izaugsmes un patstāvības veicināšana, jaunu kontaktu dibināšana un angļu
valodas prasmju uzlabošana, kopējās attiekmes pret mācībām uzlabošanās, pedagogu pieredzes bagātināšana, jaunu
metožu apgūšana un ieviešana, starpkultūru komunikācija, izpratnes un iecietības veidošana pret citām kultūrām,
sabiedrības grupām un sadarbības iespējām. Galvenā ietekme, ko paredzēts panākt, ir ne tikai audzēkņu un pedagogu
pieredzes papildināšana un prasmju attīstīšana, bet arī skolas kā vienotas organizācijas apzināšanās. Gūstot ieskatu ES
skolās un daloties ar pieredzi ar ārvalstu kolēģiem, tiks nodrošināta Nacionālās Mākslu vidusskolas attīstība līdzi
mūsdienu straujajām tendencēm. Sagaidāma lielāka daudzveidība turpmākajā mūzikas mācību repertuārā un mākslas
tehniku izmantošanā. Gan audzēkņiem, gan pedagogiem būs iespēja iepazīties ar vietējās tautas kultūras nozarēm un
radīt jaunu mākslu, dejas elementus, skaņdarbu aranžijas.

Papildus informācija:

Rīgas Doma kora skolā:
Aleksandra Āboliņa, projekta vadītāja, aleksandra.abolina@nmv.lv, 26612125

Jaņa Rozentāla mākslas skolā:
Ineta Vīksna, projekta vadītāja, ineta.viksna@nmv.lv,  29151252

Rīgas Baleta skolā:
Agnese Zvaigzne, projekta vadītāja, agnese.zvaigzne@nmv.lv, 28746850