Rīgas Doma kora skola piedāvā konsultācijas topošajiem reflektantiem katru mēnesi līdz uzņemšanas iestājpārbaudījumiem 2022. gada jūnijā!

PIETEIKŠANĀS:

  • Pirmklasniekiem un pamatskolas audzēkņiem (26. marts plkst. 11.00-14.00) – rakstot uz e-pastu rdks@nmv, norādot:
    • bērna vārdu, uzvārdu;
    • vēlamo laika posmu (piem. 11.00-12.00).
  • Vidusskolēniem – personīgi sazinoties ar konsultācijas pedagogu (kontaktinformācija pieejama konsultāciju grafikā).

KONSULTĀCIJAS 28. MAIJĀ:


INTENSĪVAIS SOLFEDŽO KURSS (Ped. Una Stade) stājoties uz I kursu:
Links: https://us02web.zoom.us/j/81677260660

  • 21., 28. maijā plkst. 11.00

Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam