Rīgas Doma kora skola gatavojas jauno reflektantu uzņemšanai 1., 2.-5., 8. klasē un I kursā uz 2020./2021. mācību gadu! Vēlam visiem labu veselību un lūdzam ievērot valdības norādījumus līdz ierobežojumu atcelšanai, kā arī uzņemšanas pārbaudījumiem gatavoties patstāvīgi. Par uzņemšanas pārbaudījumu norises veidu un laiku informēsim maijā, balstoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas ieteikumiem par mācību procesa turpināšanu un eksāmenu kārtošanu.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem un dokumentu iesniegšana notiks attālināti!

Lai reģistrētos uzņemšanas pārbaudījumiem, uz e-pastu rdks@nmv.lv jānosūta aizpildīta PIETEIKUMA VEIDLAPA (DOCX; PDF). Stājoties uz profesionālās vidējās izglītības programmām, jāiesniedz arī MOTIVĀCIJAS VĒSTULE. Pārējie nepieciešamie dokumenti jānogādā Rīgas Doma kora skolas lietvedībā pēc ārkārtas stāvokļa atcelšanas.


LIETVEDĪBAS DARBA LAIKS KLĀTIENĒ:
Pirmdiena – Ceturtdiena: Plkst. 10.00-14.00


Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. mācību gadam (atjaunots ar grozījumiem 27.05.2020.), sadaļa VI par dokumentu iesniegšanas kārtību ir spēkā, bet tiek organizēta attālināti.