30/01/2020

  • Jautrītei Putniņai veltīts Starptautiskais jauno pianistu konkurss

Elza Cerbule 1. vieta

Paldies skolotājai Irēnai Monastirskai-Urtānei par audzēknes sagatavošanu konkursam!