Rīgas Doma kora skolas IEPIRKUMA (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā) “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas Doma kora skolas ēkā un teritorijā” (identifikācijas Nr. RDKS 2016/3) NOLIKUMS

LĒMUMS

RDKS iepirkuma komisijas LĒMUMS par iepirkuma “Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas Doma kora skolas ēkā un teritorijā” uzvarētājiem


Rīgas Doma kora skolas IEPIRKUMA (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā) “Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām” (identifikācijas Nr. RDKS 2016/1) NOLIKUMS

LĒMUMS

RDKS iepirkuma komisijas LĒMUMS par iepirkuma “Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām” uzvarētājiem


Amatpersonu atalgojums jūnijā skatīt šeit

RDKS budžets skatīt šeit

RDKS budžeta 2014. gada pārskats skatīt šeit

RDKS budžeta 2013. gada pārskats skatīt šeit

RDKS budžeta 2012. gada pārskats skatīt šeit


Rīgas Doma kora skolas IEPIRKUMA (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā) „Taustiņinstrumentu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām‘‘ (identifikācijas Nr. RDKS 2015/3) NOLIKUMS

LĒMUMS

RDKS iepirkuma komisijas LĒMUMS par iepirkuma “Taustiņinstrumentu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām” uzvarētājiem


Rīgas Doma kora skolas IEPIRKUMA (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā) „Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām“ (identifikācijas Nr. RDKS 2015/1) NOLIKUMS

LĒMUMS

RDKS iepirkuma komisijas LĒMUMS par iepirkuma “Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām” uzvarētājiem


Rīgas Doma kora skolas IEPIRKUMA (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā) „Pianīnu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām“ (identifikācijas Nr. RDKS 2014/1) NOLIKUMS

LĒMUMS

RDKS iepirkuma komisijas LĒMUMS par iepirkuma “Pianīnu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām” uzvarētājiem