Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi:

  • iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē;
  • iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības;
  • sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase.

Mācību darbs plānots grupās 2 reizes nedēļā pa 3 mācību nodarbībām – ansamblī un solfedžo (mūzikas mācība), no septembra līdz maijam. Mācības ir tikai par pašapmaksu 50,00 eiro mēnesī. Mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu skolā.

Lai uzņemtu sagatavošanas klasē nepieciešams sagatavot divas dziesmas bez pavadījuma.

Uzņemšanas pārbaudījumi notiks:

  • 31. maijā plkst. 15.00-19.00 (24 vietas) – PIETEIKTIES
  • 1. jūnijā plkst. 11.00-14.00 (18 vietas) – PIETEIKTIES
  • 14. jūnijā plkst. 14.00-18.00 (24 vietas) – PIETEIKTIES

Par precīzu laiku ar Jums individuāli sazināsimies dienu pirms pārbaudījumiem, zvanot pa anketā norādīto tālr. numuru.

Papildus informācija:
ilona.poikane@nmv.lv