Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. mācību gadam


Lai piedalītos vidējās profesionālās izglītības programmu iestājpārbaudījumu norisē klātienē, personām pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs (pavadošajām personām Covid-19 vai siekalu tests nav jāveic). Covid-19 testu var neveikt reflektanti, kuri stājas uz pamatizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu un personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka pēdējo triju mēnešu laikā bijušas inficētas ar SARS CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Covid-19 testu neveic personas, kas dokumentāri var pierādīt, ka ir pilnībā vakcinējušās pret Covid-19 infekciju. Iestājpārbaudījuma norises telpā un ārpus tās klātesošie lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

Covid-19 testa veikšanai bez maksas, skola reflektaktam var izsniegt izziņu, kuru nepieciešams uzrādīt, veicot Covid-19 testu. Lai to saņemtu, lūdzam nosūtīt pieprasīju pēc izziņas uz rdks@nmv.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un izglītības programmu, kuras iestājpārbaudījumos reflektants piedalīsies.

Saskaņā ar 2021. gada 27. maijā Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.


Uzņemšana 1. klasē

Uzņemšana pamatskolas klasēs (3.-5., 7.-9. klases)

Uzņemšana vidusskolas programmās

Uzņemšana sagatavošanas grupā


Noderīgi: