Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. mācību gadam


PIETEIKŠANĀS UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMIEM

 • Pieteikšanās 1. kl. – IV k. uzņemšanas pārbaudījumiem iespējama tikai elektroniski – lūdzam aizpildīt uzņemšanas VEIDLAPU un to nosūtīt uz rdks@nmv.lv!
 • Sešgadīgu bērnu uzņemšana sagatavošanas grupās uz 2021./2022. mācību gadu sāksies 2021. gada jūnijā! Lūdzam sekot līdzi mājaslapā ievietotajai informācijai.

Skolas lietvedībā dokumentus pieņem:
stājoties uz 1. klasi – sākot no 2021. gada 3. maija līdz 28. maijam;
stājoties uz 3.- 5., 7.- 9.klasi – no 2021. gada 1. jūnija līdz 4. jūnijam;
Profesionālās vidējās izglītības programmās – sākot no 14. jūnija;
Profesionālās ievirzes izglītības programmās Diriģēšana, Vokālā mūzika, Džeza mūzika – no 14. jūnija.


Uzņemšana uz 1. klasi
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks klātienē

 • 31. maijā plkst. 10.00 – I kārta (uzstāšanās secības laiki pēc saraksta)
 • 1. jūnijā plkst. 10.00 – II kārta (uzstāšanās secības laiki pēc saraksta)

Uzņemšana uz 3.-5. klasi  un 7.-9. klasi
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks gan klātienē, gan attālināti

 • 8. jūnijā plkst. 10.00 – Solfedžo (klātienē pēc iepriekš noteiktas secības)
 • Klavierspēle – sniegums tiks vērtēts pamatojoties uz iesniegtajiem video ierakstiem, kuri jāiesūta līdz 7. jūnijam plkst. 15.00, sadaļā Eksāmenu ieraksti
  • Video ierakstā katrs skaņdarbs var būt atsevišķā video vai arī viens pēc otra;
  • Klavierspēles pārbaudījuma programma jāpiesaka, nosaucot komponistu un skaņdarba nosaukumu;
  • Klavierspēles pārbaudījuma programma jāatskaņo no galvas;
  • Ierakstā vēlams uzstāties svētku apģērbā, jāfilmē sānskatā, obligāti jābūt redzamām rokām.
 • Dziedāšana sniegums tiks vērtēts pamatojoties uz iesniegtajiem video ierakstiem, kuri jāiesūta līdz 7. jūnijam plkst. 15.00, sadaļā Eksāmenu ieraksti
  • Video ierakstā  katrs skaņdarbs var būt atsevišķā video vai arī  viens pēc otra;
  • Pārbaudījuma programma jāpiesaka, nosaucot dziesmu nosaukumus;
  • Pirms katras dziesmas atskaņošanas var nospēlēt uz klavierēm tonalitāti, iedot toni, lai izpildītu priekšnesumu;
  • Pārbaudījuma programma jāatskaņo no galvas;
  • Ierakstā vēlams uzstāties svētku apģērbā, jāfilmē dziedātājs pilnā augumā.

Uzņemšana uz profesionālās vidējās izglītības programmām

Uzņemšanas pārbaudījumu plāns


Rīgas Doma kora skola aicina potenciālos reflektantus, kuri plāno kārtot 2021./2022. mācību gada uzņemšanas iestājpārbaudījumus, pieteikties tiešsaistes konsultācijām solfedžo, klavierspēlē un izvēlētajā specialitātē. Konsultācijas un individuālās sarunas ar pedagogiem par mācībām Rīgas Doma kora skolā notiek Zoom platformā katra mēneša pēdējā sestdienā. Stājoties uz vidusskolas izglītības programmām, ir iespēja katru nedēļu papildināt prasmes solfedžo, kā arī izmantot skolas pedagogu sagatavotos solfedžo treniņa materiālus.

Lai pieteiktos konstulācijām, nepieciešams aizpildīt elektronisko PIETEIKUMA VEIDLAPU, norādot nepieciešamās konsultācijas un programmu, uz kuru audzēknis stāsies.

! Reģistrēties nepieciešams tikai vienu reizi – turpmākajos mēnešos atkārtota reģistrācija nav jāveic, bet ir elektroniski jāsazinās ar konsultāciju grafikā norādīto pedagogu un jāvienojas par vēlamo konsultācijas laiku.

Aicinām sazināties ar pedagogiem par individuālajiem konsultāciju laikiem specialitātē un izmantot pēdējās konsultācijas pirms uzņemšanas pārbaudījumiem:


Noderīgi: