2020. gada 24. augustā notiks papilduzņemšana profesionālās vidējā izglītības programmā “Mūzika – džeza mūziķis”, klavierspēles, sitaminstrumenti un pūšaminstrumentu specialitātēs:

  • plkst. 10.00 – pārbaudījums solfedžo;
  • plkst. 12.00 – pārbaudījums specialitātē.

Dokumentu iesniegšana līdz 20. augustam.


Lai reģistrētos uzņemšanas pārbaudījumiem, uz e-pastu rdks@nmv.lv jānosūta aizpildīta PIETEIKUMA VEIDLAPA (DOCXPDF) un MOTIVĀCIJAS VĒSTULE. Šie dokumenti, kopā ar pārējiem nepieciešamajiem dokumentiem, jānogādā Rīgas Doma kora skolas lietvedībā līdz iestājpārbaudījumiem.


Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. mācību gadam.