2020. gada 24. augustā notiks papilduzņemšana profesionālās vidējā izglītības programmās:

  • “Mūzika – džeza mūziķis”, klavierspēles, sitaminstrumenti un pūšaminstrumentu specialitātēs;
  • “Vokālā mūzika – dziedātājs”.

Iestājpārbaudījumu laiki:

  • plkst. 10.00 – pārbaudījums solfedžo;
  • plkst. 12.00 – pārbaudījums specialitātē un klavierspēlē.

Dokumentu iesniegšana līdz 20. augustam.

Lai reģistrētos uzņemšanas pārbaudījumiem, uz e-pastu rdks@nmv.lv jānosūta aizpildīta PIETEIKUMA VEIDLAPA (DOCXPDF) un MOTIVĀCIJAS VĒSTULE. Šie dokumenti, kopā ar pārējiem nepieciešamajiem dokumentiem, jānogādā Rīgas Doma kora skolas lietvedībā līdz iestājpārbaudījumiem.

Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. mācību gadam