UZŅEMŠANA UZ 1. KLASI
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks klātienē.

  • 29. jūnijā plkst. 10.00 I kārta – uzstāšanās secības laiki pēc saraksta;
  • 30. jūnijā plkst. 10.00 II kārta – uzstāšanās secības laiki pēc saraksta.

UZŅEMŠANA UZ 2.-5., 8. KLASI
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks gan klātinē, gan attālināti.

  • Solfedžo klātienē 11. jūnijā plkst. 10.00 – tikai mutiskā daļa (secība pēc iepriekš norādīta saraksta);
  • Klavierspēle attālināti – sniegums tiks vērtēts, pamatojoties uz iesniegtajiem video ierakstiem, kuri jāaugšupielādē skolas mājaslapā līdz 8. jūnijam plkst. 15.00: http://www.rdks.lv/iestajeksameniem/, faila nosaukumā norādīt “bērna uzņemšanas kods_ klavieres“.

! Video ierakstā katrs skaņdarbs var būt atsevišķā video, vai arī viens pēc otra;
! Klavierspēles pārbaudījuma programma jāpiesaka,  nosaucot komponistu un skaņdarba nosaukumu;
! Klavierspēles pārbaudījuma programma jāatskaņo no galvas;
! Ierakstā vēlams uzstāties svētku apģērbā, jāfilmē sānskatā, obligāti jābūt redzamām rokām.

  • Dziedāšana attālināti sniegums tiks vērtēts, pamatojoties uz iesniegtajiem video ierakstiem, kuri jāaugšupielādē skolas mājaslapā līdz 8. jūnijam plkst. 15.00http://www.rdks.lv/iestajeksameniem/, faila nosaukumā norādīt “bērna uzņemšanas kods_dziedāšana“.

! Video ierakstā  katrs skaņdarbs var būt atsevišķā video, vai arī viens pēc otra;
! Pārbaudījuma programma jāpiesaka, nosaucot  dziesmu nosaukumus;
! Pirms katras dziesmas atskaņošanas var nospēlēt uz klavierēm tonalitāti,  iedot toni, lai izpildītu  priekšnesumu;
! Pārbaudījuma programma jāatskaņo no galvas;
! Ierakstā vēlams uzstāties svētku apģērbā, jāfilmē dziedātājs pilnā augumā.


Pārbaudījumu saturs pieejams sadaļā Uzņemšana.