Uzņemšanas iestājpārbaudījumi uz vidusskolas programmām notiks 15.-20. jūnijā!

Pieteikšanās – nosūtot aizpildītu uzņemšanas veidlapu (WORD / PDF) uz rdks@nmv.lv


Rīgas Doma kora skola piedāvā konsultācijas topošajiem vidusskolas reflektantiem katru mēnesi līdz uzņemšanas iestājpārbaudījumiem 2022. gada jūnijā!

KONSULTĀCIJAS 30. APRĪLĪ:

Turpmākās konsultācijas: 28. maijā.


INTENSĪVAIS SOLFEDŽO KURSS (Ped. Una Stade) stājoties uz I kursu:
Links: https://us02web.zoom.us/j/81677260660

  • 23., 30. aprīlī plkst. 11.00
  • Informācija par maija nodarbībām sekos


Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam