Uzņemšanas pārbaudījumi sagatavošanas grupai notiks 8. jūnijā no plkst. 14.00.

Lai pieteiktos uzņemšanas pārbaudījumiem, nepieciešams aizpildīt PIETEIKUMA ANKETU.


Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi:

  • iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē;
  • iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības;
  • sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase.

Mācību darbs plānots grupās 2 reizes nedēļā pa 2 mācību nodarbībām – ansamblī un solfedžo (mūzikas mācība), no septembra līdz maijam. Mācības ir tikai par pašapmaksu 30,00 eiro mēnesī. Mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu skolā.

Papildus informācija:
ilona.poikane@nmv.lv
inese.stupele@nmv.lv


Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam