Uzņemšanas iestājpārbaudījumi uz 4.-8. klasi notiks 2022. gada 8. jūnijā:

  • Plkst. 10.00 – Solfedžo (rakstiskā daļa)
  • Plkst. 11.00 – Solfedžo (mutiskā daļa)
  • Plkst. 12.00 – Klavierspēle (607. kl.)
  • Plkst. 13.00 – Solo dziedāšana (617. kl.)

Pieteikšanās – nosūtot aizpildītu uzņemšanas veidlapu (WORD / PDF) uz rdks@nmv.lv


Aicinām pieteikties uz individuālām konsultācijām topošos pirmklasniekus un pamatskolas audzēkņus (4.-8. kl.)!

Konsultācijas plānotas 30. aprīlī no plkst. 11.00-14.00.
Pieteikšanās – rakstot uz e-pastu rdks@nmv.lv, norādot:

  • bērna vārdu, uzvārdu;
  • vēlamo laika posmu (piem. 11.00 -12.00).

KONSULTĀCIJAS 30. APRĪLĪ:

Turpmākās konsultācijas: 28. maijā.Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. mācību gadam