Rīgas Doma kora skola aicina potenciālos reflektantus, kuri plāno kārtot 2021./2022. mācību gada uzņemšanas iestājpārbaudījumus, pieteikties tiešsaistes konsultācijām solfedžo, klavierspēlē un izvēlētajā specialitātē. Konsultācijas un individuālās sarunas ar pedagogiem par mācībām Rīgas Doma kora skolā notiek Zoom platformā katra mēneša pēdējā sestdienā. Stājoties uz vidusskolas izglītības programmām, ir iespēja katru nedēļu papildināt prasmes solfedžo, kā arī izmantot skolas pedagogu sagatavotos solfedžo treniņa materiālus.

Lai pieteiktos konstulācijām, nepieciešams aizpildīt elektronisko PIETEIKUMA VEIDLAPU, norādot nepieciešamās konsultācijas un programmu, uz kuru audzēknis stāsies.

! Reģistrēties nepieciešams tikai vienu reizi – turpmākajos mēnešos atkārtota reģistrācija nav jāveic, bet ir elektroniski jāsazinās ar konsultāciju grafikā norādīto pedagogu un jāvienojas par vēlamo konsultācijas laiku.


Noderīgi:


Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. mācību gadam

Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem sāksies 2021. gada maijā! Lūdzam sekot līdzi mājaslapā ievietotajai informācijai.

Sešgadīgu bērnu uzņemšana sagatavošanas grupās uz 2021./2022. mācību gadu sāksies 2021. gada jūnijā! Lūdzam sekot līdzi mājaslapā ievietotajai informācijai.