Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgu audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi:

  • iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē;
  • iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības;
  • sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase.

Mācību darbs plānots grupās 2 reizes nedēļā pa 2 mācību nodarbībām – ansamblī un solfedžo (mūzikas mācība), sākot no septembra līdz maijam. Mācības par pašapmaksu 30,00 EUR mēnesī.

Mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu skolā.


Lai uzņemtu sagatavošanas klasē, nepieciešams iesūtīt:

  • divas bērna iedziedātas dziesmas bez pavadījuma;
  • video ierakstā var būt katrs skaņdarbs atsevišķā video, vai arī viens pēc otra;
  • dziedātājam jāpiesaka vārds, uzvārds un dziesmu nosaukumi;
  • video ieraksti jāaugšupielādē SKOLAS MĀJASLAPĀ līdz 1. augustam, pievienotā faila nosaukumā norādot “bērna vārds, uzvārds_sagatavošana”.

Lai uzzinātu sagatavošanas grupas uzņemšanas rezultātus, lūdzam nosūtīt savu kontaktinformāciju (e-pasts, tālr. nr.) uz rdks@nmv.lv. Ar Jums sazināsies personīgi.