2019. gada aprīlī Rīgas Doma kora skolas saime aicina uz:

  • 3. aprīlis plkst. 10.00-14.30 EDMS zālē Prāta spēļu fināls;
  • 4. aprīlis plkst. 10.00-17.00 Kora zālē Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogu profesionālās pilnveides kursi;
  • 4. aprīlī plkst. 18.30 Kora zālē Skolotājas Diņas Liepiņas klavieru klases audzēkņu koncerts;
  • 6. aprīlis plkst. 10.00-14.30 Kora zālē Absolventu kora mēģinājums Rīgas Doma kora skolas 25 gadu jubilejas koncertam;
  • 7. aprīlis plkst. 16.00 Vidzemes koncerzālē “Cēsis” Imanta Ramiņa operas “Lakstīgala” izrāde;
  • 10. aprīlis plkst. 18.00 Āgenskalna baptistu baznīcā Kora klases 1.-9. klašu audzēkņu koncerts;
  • 10. aprīlī plkst. 18.00 Ogrē Klavierskaņdarbu krājuma “Parafrāzes par latviešu tautas dziesmām” koncerts;
  • 11. aprīlī no 9.00 Fotogrāfēšanās;
  • 17. aprīlī plkst. 19.00 Rīgas Domā Rīgas Doma meiteņu kora TIARA Garīgās mūzikas koncerts “Stabat Mater”
  • 25. aprīlī plkst. 18.30 Kora zālē Domnīca nr. 4;
  • 26. aprīlī plkst. 18.00 Klaviermūzikas koncerts “Raibie ritmi”;
  • 30. aprīlī plkst. 13.15 Kora zālē Kopsapulce;
  • 30. aprīlī plkst. 18.30 Mazajā Ģildē Koncertcikla “Mūzikas ceļojums” 2. koncerts, piedalās 9. klases audzēkne Luīze un IV kursa audzēkne Anna Amanda.

Laipni lūdzam!
Skolas administrācija