DOKUMENTU IESNIEGŠANA

Uzmanību!
Lūdzam pievērst uzmanību veiktajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos. Stājoties uz Profesionālās vidējās izglītības programmām un Profesionālās ievirzes izglītības programmām, pieteikuma veidlapas iesniegšana – no 1. jūnija līdz 12. jūnijam.


UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMU KĀRTĪBA

Uzņemšana pārbaudījumi VISĀS profesionālās vidējā izglītības programmās tiks organizēti gan klātienē, gan attālināti!


Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. mācību gadam (atjaunots ar grozījumiem 27.05.2020.), sadaļa VI par dokumentu iesniegšanas kārtību ir spēkā, bet tiek organizēta attālināti.