Uzmanību!Lūdzam pievērst uzmanību veiktajiem grozījumiem Uzņemšanas noteikumos. Stājoties uz Profesionālās vidējās izglītības programmām un Profesionālās ievirzes izglītības programmām, dokumentu iesniegšana – no 1. jūnija līdz 12. jūnijam. Uzņemšanas noteikumi 2020./2021. mācību gadam (atjaunots ar grozījumiem 27.05.2020.), sadaļa VI par dokumentu

Lasīt tālāk...

Aicinot baudīt kultūru tiešsaistē, Rīgas Doma meiteņu koris TIARA dāvā iespēju noskatīties Imanta Ramiņa operas „Lakstīgala” iestudējumu. Opera bez maksas būs skatāma Rīgas Doma meiteņu kora TIARA oficiālajā YouTube kanālā „Girlschoir TIARA” vienu nedēļu – no 25. maija līdz 31.

Lasīt tālāk...

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi: iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots grupās 2 reizes

Lasīt tālāk...

Sākot no 18. maija, reflektantiem tiks piedāvāti sagatavošanas darbi iestājeksāmeniem solfedžo uz vidusskolas programmu I kursu – dzirdes analīze (diktāta, intervālu un akordu secību, 10 mūzikas elementu klausīšanos). Vēlam izdošanos! Paraugbiļetes solfedžo mutiskajai daļai meklē sadaļā Metodiskais darbs – mūzikas

Lasīt tālāk...

UZŅEMŠANA UZ 1. KLASIUzņemšanas pārbaudījumi notiks klātienē. 29. jūnijā plkst. 10.00 I kārta – uzstāšanās secības laiki pēc saraksta; 30. jūnijā plkst. 10.00 II kārta – uzstāšanās secības laiki pēc saraksta. UZŅEMŠANA UZ 2.-5., 8. KLASIUzņemšanas pārbaudījumi notiks gan klātinē, gan

Lasīt tālāk...

Rīgas Doma kora skola aicina jaunos reflektantus, kuri plāno stāties profesionālās vidējās izglītības programmu I kursā, pieteikties individuālām tiešsaistes konsultācijām specialitātē un solfedžo. Lai pieteiktos, lūdzam sazināties ar programmu vadītājiem un pedagogiem: Diriģēšana /kormeistars, kora dziedātājs/ – jurgis.cabulis@nmv.lv; Vokālā mūzika

Lasīt tālāk...

Ceturtdien, 30. aprīlī, plkst. 13.00 Valsts prezidents Egils Levits lasīs lekciju vecāko klašu skolēniem “Kāpēc 4. maijs?”. Lekcija būs veltīta Latvijas neatkarības atgūšanas 30. gadadienai, un tajā E. Levits stāstīs par to, kādi bija neatkarības atjaunošanas kustības mērķi un vērtības,

Lasīt tālāk...

Rīgas Doma kora skola gatavojas jauno reflektantu uzņemšanai 1., 2.-5., 8. klasē un I kursā uz 2020./2021. mācību gadu! Vēlam visiem labu veselību un lūdzam ievērot valdības norādījumus līdz ierobežojumu atcelšanai, kā arī uzņemšanas pārbaudījumiem gatavoties patstāvīgi. Par uzņemšanas pārbaudījumu

Lasīt tālāk...

Informācija par mācību gada noslēguma grafiku nosūtīta E-klases pastā! Rīgas Doma kora skolas attālināto mācību kārtība: Attālināto mācību kārtības noteikumi Attālināto mācību organizēšanas vadlīnijas Attālināto mācību stundu plāns

Lasīt tālāk...

2020. gada 28. februārī prestižā Lielbritānijas klasiskās mūzikas ierakstu izdevniecība “Hyperion Records” laidusi klajā komponista, Rīgas Doma kora skolas absolventa un pedagoga Jēkaba Jančevska pirmo kormūzikas autoralbumu “Aeternum”, ko iedziedājis Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, diriģenta, arī skolas absolventa

Lasīt tālāk...

Izglītības un zinātnes ministrija aicina skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi, tai skaitā ir jautājumi par mācību gada pagarināšanu un valsts diagnosticējošo darbu un eksāmenu norisi. Aptaujāšana noris sadarbībā ar Edurio

Lasīt tālāk...

Ieteikumi 1.-9. klašu audzēkņu vecākiem par sagatavošanos jaunajam mācību cēlienam Pārliecinieties par skolvadības sistēmas e-klase pieejamību bērniem un vecākiem; Nekavējoties informējiet klases/kursu audzinātāju, ja rodas problēmas ar piekļuvi skolvadības platformai e-klase; Pārliecinieties par mācību grāmatu un darba burtnīcu pieejamību mājās;

Lasīt tālāk...

Kamēr valstī izsludināta ārkārtas situācija, mācības visā Latvijā notiks attālināti. Centralizētie eksāmeni pārcelti uz maiju! Lūdzam audzēkņus, vecākus un skolas darbiniekus sekot jaunākajai informācijai e-klasē! Uz nenoteiktu laiku tiek atcelti pasākumi: 9.b klases Pogu vakars 13. martā; Atvērto Durvju diena

Lasīt tālāk...

II Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss “DZINTARA BALSIS 2020” Daniels Andrejs Mažis I vieta A1 grupāMarians Zandersons I vieta B1 grupāAnna Luīze Razdovska, Elīza Ķirse, Aleksandra Špicberga I vieta D2 grupāKaspars Reinis II vieta A1 grupāElza Roze Stolere

Lasīt tālāk...

Aicinām Rīgas Doma kora skolas pedagogus, audzēkņu pašpārvaldi, metodisko apvienību vadītājus un direktora vietniekus pieteikt pretendentus skolas Gada balvai 2019/2020! Rīgas Doma kora skolas Gada balvas PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA. Lai pieteiktu audzēkni vai pedagogu Gada balvai, lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA VEIDLAPU un iesūtīt

Lasīt tālāk...

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi : iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē; iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības; sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase. Mācību darbs plānots

Lasīt tālāk...

2020. gada martā Rīgas Doma kora skolas saime aicina uz: 4. martā plkst. 10.10 un 11.05 Zaļajā zālē Mūzikas Prāta spēles 5.-9. klasei; 4. martā plkst. 11.45 Skolotāju istabā Februāra jubilāru sveikšana; 5. martā plkst. 13.00-16.00 Rīgas Latviešu biedrības nama

Lasīt tālāk...

2020. gada 26. februārī Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un pedagogi aicināti uz pianista Daumanta Liepiņa meistarklasi klavierspēlē! Meistarklase notiks plkst. 10.00-12.00 607. telpā (liela apmeklētāju skaita gadījumā – Kora zālē). Daumants Liepiņš, Lielās mūzikas balvas 2017 ieguvējs, ir viens

Lasīt tālāk...

Ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, uz nenoteiktu laiku tiek atceltas Laudamus meistarklases “Prasmē balstīts dziedātprieks”! PIKC NMV Rīgas Doma kora skola turpina iepriekšējos gados aizsāktās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A) meistarklases Laudamus (18 stundu apjomā)! Šogad uz meistarklasēm

Lasīt tālāk...

2020. gada februārī Rīgas Doma kora skolas saime aicina uz: 5. februārī visas dienas garumā Zaļajā zālē Klašu fotogrāfēšanās; 5. februārī plkst. 10.00 Skolotāju istabā Janvāra jubilāru sveikšana; 5. februarī plkst. 18.00 Zaļajā zālē Skolotājas Antras Jankavas audzēkņu koncerts; 5.

Lasīt tālāk...